Graafwerk t.b.v kabels

In opdracht van Gebr. Smits B.V. mochten we bij het Willem ll Stadion Graafwerkzaamheden uitvoeren t.b.v kabels 
- Zaagwerk
- Graafwerk 
- Betonstorten 
Smits B.V. bedankt voor de opdracht