Riolering

Riolering leggen we aan tot de woning of het bedrijfspand. We doen het graafwerk, verwijderen zo nodig de oude riolering en leggen nieuwe buizen. Daarbij zorgen we ervoor dat het riool niet kan verzakken, door het zand onder de buizen goed te verdichten. Dat voorkomt op de lange duur scheuren en breken (schade en kosten). Als een deel van de bestrating van stoep of oprit verwijderd is bij de aanleg van de riolering, herstellen we de bestrating netjes in de oude staat.